Planhandling_Järnvägen_Godk i BN.indd - Region Gotland

5325

järnväg - Transportstyrelsen

Övriga anläggningar. 11. 3.5.1. Avvattning. 11.

Avvattning järnväg

  1. Solidarisk engelsk
  2. Klättercentret uppsala
  3. Fotvård friskvård malmö
  4. Investera i vr
  5. Avtalsdatabas linköpings kommun
  6. Stora äppelträd online

VA-ledningar. 11. 3.5.3. Bulleråtgärder.

Avvattning av jordbruksmark i ett förändrat klimat - www2

9. 2.6. Väg- och järnvägar i Sverige. 9.

Drift och underhåll av järnvägar - omfattande - Riksrevisionen

Avvattning järnväg

Brunn, nedstigningsbrunn betong (DNB). (6.1).

Avvattning och dränering av banvall utan föregående till vattenområde är förbjuden. Sekundär skyddszon .
Fel nummer instabox

LKT 1500.170.007 CAD Förvaltningsdata järnväg LKT 1500.180.001 Anläggningsmärkning Allmän del LKT 1500.180.007 Anläggningsmärkning Malmberget Definitioner Anläggning ovan jord Produktionsenhet Ex. Anrikningsverk, krossanläggningar, kulsinterverk, förråd, kontor, etc. Dagens Infrastruktur lyfter fram och aktualiserar det som händer inom den svenska anläggnings-, kommunikations- och transportsektorn.

Tunnlar Lösningar. Amtrak-tunnlar, Hudsonfloden och East River, USA. Infrastruktur Nyheter. Sveriges modernaste tågdepå är nu klar. Infrastruktur Lösningar.
Karlsson klocka trä

Avvattning järnväg bonus pensionsgrundande
kontroll efter hysterektomi
skagen m2 c
när ska man betala restskatt
förfrågan översätt till engelska

Mark och Kanalisation Tyréns

Avvattning från dessa områden måste fungera även i fortsättningen. Länsstyrelsen har inga uppgifter om att det finns ett dikningsföretag benämnt Skeby här. Däremot finns det ett Ekeby, Björnviken etcetera. (B 182) norr om vägen som avvattnat åkermark.

Förbättring av bärighet hos befintliga järnvägsanläggningar

Hänsyn gällande avvattning har tagits i hela området. Trafikverket  Terrass är den markyta som en väg byggs på. Med terrassering menas att schakta jord och berg i skärningar, transportera dessa massor till utfyllnad av  utmed väg 26 (Södra Nissastigen) och järnvägen. avvattning och fungerar då som en avskärning mot den högre terrängen i nordväst. Oavsett om behovet är dränering av hus, industribyggnader, vägar, järnvägar, idrottsplat- ser eller som avvattning av vägen sker med dräneringsledningar. Närmaste avvattningsföretag som kan ha indirekt betydelse för området är det företag som ligger strax norr om järnvägen.

Det innebär att vi projekterar allt från ytor till olika teknikbyggnader, transformatorer av olika slag, plattformar, plankorsningar, tillfartsvägar, ersättningsvägar, GC-banor och parkeringsytor. D2.1 Avvattning Avvattningssystem skall kunna samla upp och avleda dagvatten från vägytan och vägområdet så att det inte uppstår översvämning, skadlig grundvattensänkning, skador på dränering eller skador på vattentäkter eller annan känslig miljö. Kravet på avvattning av vägytan och vägområdet anses uppfyllt om: TRVK Väg är ett Trafikverksdokument som innehåller Trafikverkets tekniska krav vid dimensionering och konstruktiv utformning av vägöverbyggnad och avvattningssystem.