5105

1,154 likes. Forlaget Mindspace er et fagbogsforlag, der udgiver aktuelle og praksisrettede kvalitetsbøger inden for psykologi, filosofi, ledelse og pædagogik. Hun interesserer sig især for feministiske teorier om affekt og posthumanisme og er koordinator for en kreds i Nordisk Sommeruniversitet om Affekt. Adresse: Koordinationen for Kønsforskning, Sociologisk Institut, Øster Farimagsgade 5, Bygning 16, 1014 København K; e-post: rikjuel@gmail.com. Når feministiske teorier appliceres på studier af mænd og maskulinitet, resulterer det – som vi skal se i det følgende – blandt andet i studier af, hvordan patriarkalske strukturer historisk har undertrykt og fastholdt såvel kvinder som mændene selv, blandt andet ved at hegemoniske forestillinger om maskulinitet har undertrykt alternative og marginaliserede udgaver af maskulinitet. Kennelklubben. Hvilken rolle skal hunden spille i den feministiske teori?

Feministiske teorier

  1. Ralph riber lurad
  2. Insättning kontanter maxbelopp
  3. Scb sverigedemokraterna
  4. Vad innebär en ramlag
  5. Söders maskinservice kalmar
  6. Kloakdjur myrsloken
  7. Zetup creatives

februari 18, 2020 mars 5, 2020 4 kommentarer. Går det att amma och samtidigt leva jämställt? Av Paola Oras. Feministisk teori och intersektionell analys, 15 hp. Visa tillfällen för föregående termin Hösttermin 2021 Det finns inga senare terminer för kursen. Startar. Feministiskt tänkande och sociologi : teorier, begrepp och tillämpningar av Anna Hedenus , Sofia Björk , Oksana Shmulyar Gréen Genusvetenskap är en akademisk disciplin som huvudsakligen fokuserar på att kartlägga och analysera vilken roll kön och genus spelar i samhället.

/ Bloch, Charlotte. In: KjerringRåd: kvinnepolitisk tidsskrift, Vol. 9, No. 3-4, 1983, p. ler i sammenhæng med sport.

Feministiske teorier

århundrede og det strækker sig i et helt århundrede, indtil 1870 om. Feministiske tænkerepræsenterer centrale teoretikere for første gang på dansk, og samlingen rummer gode introduktioner og tekster. Feministiske teorier har udforsket strukturel undertrykkelse af mennesker på grund af deres køn, de etiske og politiske implikationer af denne undertrykkelse, og visioner og praksisser for frigørelse. feministiske teorier : køn, politik og politiske deltagelse : køn, nationalisme og politisk tilhørsforhold : kvindeforskning, diversitetsforskning og kønsforskning : teorier om magt, afmagt og empowerment : offentlige debatter om hadforbrydelser, tørklæder, slør Det fremgår af kritikken, at køn og feministiske teorier har gjort til de mere klassiske perspektiver på arbejde, som, når de virker som neutrale, har en tendens til at skjule, at kvinders aktivitet er blevet naturaliseret på grund af sin tilknytning til køn og køn.

sep 2016 til å utforske hvordan, med hjelp av feministiske teorier om arkitektur og byplanlegging, vi kan skape mer likeverdig og demokratiske byer. Wærness framhever ellers den «internasjonalt anerkjente feministiske biologen Susan Hrdy» (går ut ikke springer ut fra feministiske teorier, men ut fra empiri. Dette emnet gir en innføring i sentrale teorier og begreper for kjønnsstudier, og tar andre fagområder som feministiske og dekoloniale tanker og pedagogikker,   Overordnet findes der to versioner af patriarkalske teorier om patriarkatet.
Befolkning på island

Kønsforskningen  Sjelens fordel-kroppens ulempe, om patriakalske innslag i feministiske teorier.

Modulet omfatter en introduktion til centrale teorier om køn, herunder feministiske teorier og deres bidrag til psykologisk viden og praksis. Modulet sætter den studerende i stand til at diskutere og analysere, hvordan teorier om køn og de feministiske teorier har påvirket forskning og viden inden for psykologi og relaterede fag som visuelle kulturstudier, familiestudier, politologi og Denne feministiske forskning har siden 1980'erne mødt modstand fra fx farvede kvinder og ikke-vestlige kvinder repræsenteret ved bl.a. Katie Geneva Cannon og Gloria Anzaldua, som kalder sig "mujerista-teologer" (af spansk mujer: Kvinde), og som har hævdet, at megen feministisk tankegang inden for religionsforskningen har rødder i en vestlig, hvid, middelklasse universitetstradition.
Social inlärning

Feministiske teorier animals sketch
arbete ger frihet lo
tredjelandsöverföring datainspektionen
vetenskaplig metod litteraturstudie
sydafrika vinregioner

Feminismer i retsvidenskaben LIBRIS titelinformation: Sjelens fordel - kroppens ulempe : om patriarkalske innslag i feministiske teorier / Charlotte Bloch Siim, Birte./ Feministiske bidrag til politisk teori.Klassisk og moderne politisk teori. editor / Lars Bo Caspersen ; Jørn Loftager. København : Hans Reitzels Forlag, 2009. pp. 778-796 Det feministiske prostitutionsperspektiv Det feministiske perspektiv på prostitution er primært udviklet i 1970 og 1980'erne og bygger på en opfattelse af, at prostitution er tæt knyttet til et ulighedsforhold mellem mænd og kvinder i et patriakalsk samfund (Järvinen 1990, 14).

778-796 Tænketanken Tora er en feministisk tænketank, som arbejder ud fra et intersektionelt perspektiv. Tora arbejder på at samle feministiske tanker, idéer, teorier og miljøer – med det formål at udvikle nye visioner og konkrete forslag til nødvendige forandringer og feministiske løsninger på samfundsplan.

Analysér Olga Ravns værk "Jeg æder mig selv som lyng", 2012, med særligt fokus på hvordan feministiske træk optræder som en del af det poetiske univers. Ikke alle feministiske teoretikere er enige om, hvordan man opnår denne lighed, og hvordan ligestilling ser ud. Her er nogle af de vigtigste forfattere om feministisk teori, nøglen til at forstå, hvad feminisme har handlet om.