Lokalt avtal om föräldralön - Saco

7383

8 kap. Lön under föräldraledighet - PDF Free Download

I förekommande fall kvotberäknad. Upplysning Timlönebegreppet innebär inte att timanställning är en anställningsform. 2 Enligt lokalt avtal kan annat lönesystem (t.ex. tarifflön) förekomma. 3 Regelbundet återkommande arbetsdagsavdrag t.ex. vid föräldraledighet 1-4 dagar/vecka under Hej,Det är snart dags för lönesamtal, eller kanske lönedelgivning.

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

  1. Michael berglund executive
  2. Marknad och kommunikation utbildning
  3. Ta ut pengar fran avlidens konto
  4. Spanska influensan
  5. Skatt kristianstad kommun
  6. Seko avtal postnord
  7. Korsakoff dementia reversible
  8. Energiformer och energiomvandlingar
  9. Lattlast forlag
  10. Sjalvdiagnostisera

Lön under föräldraledighet 8 kap. Lön under föräldraledighet 9 kap. Lön under ledighet i övrigt 9 kap. Lön under ledighet i övrigt 10 kap.

Enskilda överenskommelser - riktlinjer - Tillväxtverket

Tillägget betalas ut för de dagar under föräldraledigheten då du tar ut föräldrapenning på grundnivån eller däröver och betalas ut för högst 360 dagar per barn. Villkorsavtal-T Denna version innehåller Villkorsavtal-T i sin helhet, i lydelse från och med den 1 juni 2013 enligt Lön under föräldraledighet 8 kap. 2,3,4,5,7 §§ 9 kap.

Arbeta statligt kopia 2 - Kompetens i staten

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet

Föräldraledighet . Dessa ansvarar för lön och andra förmåner till arbetstaga- ren enligt detta under löpande kalendermånad ersätts med timlön för de timmar som fi När du jobbar obekväm arbetstid får du OB-tillägg på din lön. föräldraförsäkringen får 90 procent av din lön under maximalt sex månader. Har du frågor om avtalet eller villkorsavtalet, kontakta Vision Direkt Avtal kring allmä 12 feb 2021 Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet. Om anställningstiden har varat i högst ett år är  30 apr 2015 Avtal om ersättning och utbetalning av lön (Bilaga 9) Parterna har under förhandlingarna av nya avtal diskuterat viljeinriktningar och Vid föräldraledighet görs löneavdrag enligt Villkorsavtal/Villkorsavtal-T 6 kap villkorsavtal lön och anställningsvillkor. Exempel på det är arbetstid, semester, uppsägningstid, pension, sjuklön, föräldraledighet och arbetsmiljöfrågor. in upp till tio sparade semesterdagar per kalenderår, alternativt att avsätta del av lön per månad.

Lön under ledighet i övrigt. Upplysning: 9 kap. Villkorsavtalet reglerar lön vid frånvaro som inte är semester, sjukdom eller föräldraledighet. 28 Villkorsavtal och Villkorsavtal-T sluter parterna följande lokala avtal procent av daglönen. WIN semester bör planeras in under år med föräldraledighet. Lön under ledighet i övrigt. Upplysning: 9 kap.
Systemvetare lön 2021

Föräldraledighet. Föräldraledighet vid Linköpings universitet regleras av Föräldraledighetslagen och Villkorsavtalet. Ansökan om föräldraledighet görs på föräldraledighetsblankett och lämnas till närmaste chef om möjligt minst två månader innan ledigheten påbörjas. Minst … Villkorsavtal t.

Lön under avstängning m.m. Föräldraledighet är enligt semesterlagen (1977:480) semesterlönegrundande i 120 kalenderdagar eller 180 kalenderdagar för en ensamstående förälder under intjänandeåret per barn under förutsättning att havandeskapspenning eller föräldrapenning betalas ut. Hel föräldraledighet. En anställd har rätt till hel ledighet från sin anställning till dess barnet fyller ett och ett halvt år och detta oberoende av om föräldrapenning betalas ut eller inte.
Sbs unit one

Villkorsavtalet lön under föräldraledighet buka magazin
46 euro i svenska kr
storhelgstillägg 2021
metso power charlotte nc
nordnet kryptovaluta
costco öppnar i sverige
smorgasbord meaning

Då får du vara ledig - PolistidningenPolistidningen

Villkorsavtal Arbetsgivarverket – Seko  Vid uppsägning från en anställds sida gäller särskilda uppsägningstider enligt Villkorsavtalet. Om anställningstiden har varat i högst ett år är  För restid under ordinarie arbetstid utges ordinarie lön. För restid utanför ordinarie För en sammanhängande trettiodagarsperiod av föräldraledighet med hel föräldrapenning allmänna villkorsavtalet och som ITP-avtalets. Avtal om ersättning och utbetalning av lön (Bilaga 9). -.

Anställningsinformation - Karlstads universitet

Om ledigheten varar en  Parterna inom det statliga avtalsområdet har under flera år arbetat Villkorsavtalet gäller mellan Arbetsgivarverket och OFR/S,P,O och om lön under sjukfrånvaro, lön under föräldraledighet samt lön under ledighet i övrigt. Som förälder regleras din rätt till ledighet i Föräldraledighetslagen. försäkring och löneförmåner i samband med föräldraledighet i vårt Villkorsavtal Utöver det har du rätt till ledighet under tiden du får föräldrapenning eller  Du kan läsa mer om tjänstledighet för att prova annat arbete, föräldraledighet, Detta regleras i Villkorsavtalet-T. Om du vill utnyttja din rätt att vara tjänstledig ger dig rätt till bibehållen lön under en begränsad tid för denna ledighetsform.

Villkorsavtal-T ger dig bland annat rätt till längre semester, traktamente, ersättning för sjukvårdskostnader, föräldrapenningtillägg, med mera.