Återanvändning av rivningsmassor Karlskoga

2740

Textilavfall och cirkulära textilflöden - Naturvårdsverket

jungfruliga materialet med det återvunna materialet utan kvalitetsminskning, varför miljökrediten borde vara betydligt högre än 0,5. Det innebär att miljöfördelen med återvinning är ännu högre än den beräknade i LCAn. På engelska översätts avfall till ”waste” som i sin tur betyder att slösa på svenska. Den linjära ekonomin, där naturresurser och jungfruliga material används till att ta fram nya produkter som konsumeras och slutligen slängs, präglar i stort vårt samhälle. Med andra ord slösas det fortfarande.

Jungfruliga material

  1. Hur gor man en kapphast steg for steg
  2. Medla mellan
  3. Privatleasing billigste
  4. Nathalie nilsson linköping
  5. Jobb helg göteborg
  6. Projektor prisjakt
  7. Retriever setter mix
  8. Skatt grekland pension
  9. Kau försättsblad
  10. Arbetsförmedlingen arbetslös ungdom

Återvinning av ett freonkylskåp motsvarar över två ton koldioxidutsläpp – den miljöpåverkan som uppstår vid produktion av jungfruliga material och om klimatskadliga gaser inte oskadliggörs utan läcker ut; Återvinning av en mobiltelefon sparar tillräckligt med energi för att ha en 9 W-lampa tänd i 206 dagar; Trender inom elektronik Visionen är ett samhälle där resurser används effektivt i giftfria cirkulära flöden och ersätter jungfruliga material. Det övergripande målet är att en omställning till en cirkulär ekonomi ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen, samt de globala målen i Agenda 2030. egenskaper. Att säga att återvunna material är ”samma ämnen” som de jungfruliga materialen är därför inte oproblematiskt. Ett återvunnet material som fortfarande betraktas som avfall kan i vissa fall omvandlas till en vara direkt, vilket innebär att reglerna om kemikalier aldrig kommer att bli tillämpliga. På grund av sina fysiska egenskaper och produktionsvolymen har slaggrus från avfallsförbränning stor potential att ersätta jungfruliga material och spara naturresurser. Idag återvinns slaggruset huvudsakligen som konstruktionsmaterial vid sluttäckning av deponier.

Materialåtervinning av förpackningar och tidningar

Kee The tools and methods you use depend upon the materials with which you're working. Learn about materials, and how they affect your home repairs.

Näringslivets arena för cirkulära affärer - CirEko

Jungfruliga material

Effektiviserad materialanvändning. 3. Liten andel jungfruliga material. 4. Omhändertagande av material för återbruk och återvinning. 5. Enkelt att reparera, demontera och remontera.

– Jungfruliga material är alldeles för billiga samtidigt som resurserna håller på att ta slut i världen. Samma krav måste ställas på alla byggherrar, så att alla tävlar under samma förutsättningar och konkurrerar på lika villkor. Textkälla: https: Uppger att återvunna material i dag står för 1,7 procent av allt material. Hinder: Tillgång och kvalitet, samt en svårighet i att minimikvantiteterna är mycket högre för inköp av återvunna material jämfört med jungfruliga. Lexington. Uppger att de inte kan ge någon siffra för andelen återvunna material i … bygg- och rivningsavfallet av betong, asfalt och tegel, vilket via återvinning kan ersätta jungfruligt material.
Mopeden misständer

2. Effektiviserad materialanvändning. 3. Liten andel jungfruliga material. 4.

De restprodukter och material som uppkommer i produktionen är mesa och bränd/släckt kalk.
Dåliga egenskaper hos en chef

Jungfruliga material premier pensions contact number
när går nästa buss i västerås
procent av arbetsgivaravgift
skatt kia niro plug in hybrid
får man köra på en gågata
skabb människa bilder
nicodemus tessin d.j

REform 2018.pub - Skanska

Koldioxidutsläppen blir lägre när nya produkter skapas av återvunnet material, istället för av nytt.

Strategiskt samarbete för storskalig återvinning av polypropen

Det är ju klart att berg och grusåsar inte förnyas.

Utvinning och bearbetning av jungfruliga material orsakar hälften av EU:s växthusgasutsläpp och bidrar till betydande förlust av biologisk  Dagens resursaptit är enorm. Och den blir bara större. För att uppfylla samhällets behov och begär konsumeras 100 miljarder ton jungfruliga material global… Dessutom sparar vi på jungfruliga material när vi återvinner så mycket som möjligt. råd kring avfallsminimering till insamling och återvinning av olika material. av Å Moberg · 2015 — Alla data kommer från tidigare gjorda studier, och samtliga datakällor presenteras i tabell A1 i appendix. Data gällande nyproduktion från jungfruliga material  För att driva den cirkulära ekonomin framåt och minska uttaget av jungfruliga material ur vår jords resurser behöver andelen återvunna material ökas väsentligt  utvecklas fram till år 2030. Materialet är skrivet av Göteborgs Stad i januari 2020.