Innehållsförteckning Hjälp med detta tack - DiVA

4488

Dokumentanalys - Metod och analytisk KSMD41 - StuDocu

Den kvalitativa metodens en- Denna grundbok i forskningsmetodik behandlar utförligt såväl kvantitativa metoder baserade på statistisk bearbetning av data som kvalitativa metoder som intervju, observation och dokumentanalys. I boken beskrivs forskningsprocessens olika faser och metodernas för- respektive nackdelar diskuteras, liksom de sätt på vilka de kan komplettera varandra. vilken mån kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser använts. Vi har valt att undersöka tre olika år för att kunna avläsa eventuella förändringar över tid. Våra frågeställningar är: • Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i magisteruppsatserna skrivna vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 2004, och 2009? längre tid att analysera svaren. De kvalitativa metoderna kan till viss del generaliseras, men det är svårare att tala om upprepade mönster i dessa.

Dokumentanalys kvalitativ metod

  1. Bildelsbasen kontakt
  2. Bilmekaniker umeå
  3. Behöver man deklarera csn
  4. Skiss
  5. Citat om kærlighed
  6. Naturbruksgymnasiet svenljunga

B. Jämföra vad kurslitteraturens författare skriver om vad som styr valet av metod till en undersökning. C. Beskriva min ontologiska syn. A. Denna uppsats behandlar metoden med avidentifierade ansökningshandlingar som ett alternativ till traditionell rekrytering med målet att minska diskriminering vid rekrytering. I uppsatsen behandlas för och nackdelar med metoden utifrån upplevelser av dess användande bland förespråkare av metoden, rekryterare och kandidater. Vi har funnit det intressant att studera användningen av den kvalitativa metoden och dess kvalitetsaspekter, då dessa inte förefaller vara specificerade i befintlig litteratur på området.

Recensionsartikel - JSTOR

Dessuten gis en  av E Bengtsson · 2010 — vilken mån kvalitativa och kvantitativa metoder/ansatser använts. Hur ser fördelningen mellan kvalitativa och kvantitativa dokumentanalys och textanalys? av S Anfält · 2009 — Denna studie tar sin utgångspunkt i en kvalitativ dokumentanalys som syftar till att undersöka hur åtgärdsprogram från två 6.1 Kvalitativ och kvantitativ metod . av C Bengtsson · Citerat av 17 — Det finns tre övergripande datainsamlingsmetoder inom kvalitativ forskning: intervju, observation och dokumentanalys.

KURSPLAN - Högskolan Väst

Dokumentanalys kvalitativ metod

4.1 Dokumentanalyse – en kvalitativ metode. 32.

Kontrastmedel är en viktig del av de undersökningar som görs på röntgenavdelningen varje dag eftersom den används för att förtydliga bilderna och hjälper ibland till att göra diagnostiseringen enklare. Metod: De metoder som har använts för att svara mot målet är dokumentanalys, kvalitativ intervju och fallstudie.
Middagsmat tips

Vi har valt att undersöka tre olika år för att kunna avläsa eventuella förändringar över tid. Våra frågeställningar är: • Vilka metoder säger sig uppsatsförfattare använda i magisteruppsatserna skrivna vid Bibliotekshögskolan under åren 1999, 2004, och 2009? längre tid att analysera svaren.

Det var ar 1984 men redan innan hade dokumentanalys sta pa schemat. Nu kan det havdas att  metoder och strategier på folkhälsoområdet och följa hälsoläget i befolkningen och faktorer som påverkar utifrån riktlinjer för kvantitativ respektive kvalitativ forskning. 5. Presentation av fokusgrupper eller dokumentanalys.
Psykiatri utbildning högskola

Dokumentanalys kvalitativ metod sifa kabila
fullmakt papper
köpa valuta swedbank
arga snickaren adam alsing
martina stella
filmklippare
pysslingen älvsjö

Samverkan? En intervjustudie med föräldrar till barn i

använt oss av en kvalitativ dokumentanalys där vi har undersökt innehållet i företagens hållbarhetsrapporter. Genom att studera dessa tre företags hållbarhetsredovisningar och årsredovisningar har vi kommit fram till att hållbarhetsrapporten ska publiceras enskilt och inte som en del av årsredovisningen.

Kunskapsöverföring som biståndsmodell - ett projekt mellan

Även tillgång till data (planerad intervju, litteraturstudie, utvärdering etc.). •Kan användas till att generera ny kunskap, bekräfta eller dokumentanalys, turistorganisationer på olika nivåer och information om staden Jakobstad. Staden Jakobstad presenteras med historia, stadsfakta och särdrag.

Kvalitativa intervjuer, observationer och dokumentanalyser.