Offentlighetsprincipen - rätten till insyn

4189

Ta del av allmänna handlingar - Håbo

Offentlig handling. En offentlig handling är en allmän handling som inte är sekretessbelagd och som därmed inte skyddas enligt Offentlighets- och sekretesslagen. En offentlig handling ska, enligt offentlighetsprincipen, lämnas ut till den som så önskar. Handlingar som kommer in via synpunktsformuläret Kommunala företag. Aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser där kommuner eller landsting har ett “rättsligt bestämmande inflytande” jämställs med myndigheter i TF och måste tillämpa handlingsoffentlighet.

Allmän handling offentlig handling

  1. Beställa skilsmässopapper skatteverket
  2. Christina lindberg nude
  3. Anstalten fosie
  4. Arbetsgivaravgift translate engelska
  5. Hitta personer i tyskland
  6. Sokrates ungdom citat

Allmänna handlingar kan vara antingen offentliga eller hemliga. En handling eller uppgift är hemlig endast med stöd av bestämmelser i offentlighet- och sekretesslagen eller annan speciallagstiftning. Handlingar inom det sociala området är i princip alltid hemliga, men i de flesta fall är kommunens allmänna handlingar offentliga. En prövning om en handling kan lämnas ut ska alltid göras i varje enskilt fall en … En offentlig handling är alltså en allmän handling som blivit offentlig, just för att det inte finns några sekretessbestämmelser som skyddar handlingen från att lämnas ut. Sekretessreglerna finns främst i Offentlighets- och sekretesslagen (se här ). En allmän handling är antingen helt eller delvis offentlig eller sekretessbelagd. Att en handling är belagd med sekretess innebär att den är hemlig.

Allmän handling, offentlig handling - Göteborgs Stad

1 § Tryckfrihetsförordningen (TF). Det är en grundläggande princip för att handlingar hos myndigheter ska vara tillgängliga för allmänheten. I 2 kap.

Allmän handling - Norrtälje kommun

Allmän handling offentlig handling

Det är dessa allmänna offentliga handlingar som man har rätt att ta del av. Om det är en allmän, offentlig handling så kan du antingen få ta del av den på plats hos nämnden, eller så kan du begära att få en kopia på handlingen. Att ta del  En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig.

I princip är alla handlingar som kommer in till, upprättas av, förvaras hos eller skickas ut från en myndighet allmänna och offentliga och omfattas av offentlighetsprincipen. Du kan kontakta kommunen och be att få se en handling.
Xml editor online

Att ta del  En offentlig handling är en allmän handling som inte är hemlig. Vill du veta mer om vilka regler som gäller för hemliga uppgifter och sekretess, se  Begär ut allmän handling. Alla har rätt att ta del av allmänna handlingar såvida de inte är skyddade av sekretess. Vi gör alltid en  Huvudregel är att allmänna handlingar är offentliga.

Offentlighetsprincipen ingår i tryckfrihetsförordningen, en av våra … En allmän handling är ett begrepp inom svensk förvaltningsjuridik som utgår utifrån offentlighetsprincipen som den definieras i tryckfrihetsförordningen. En handling definieras strikt sett som information i en mängd olika former som förvaras hos, inkommit till eller upprättats av en svensk myndighet, men även kommunala bolag. En allmän handling blir offentlig allmän handling om den inte skyddas av sekretess enligt offentlighets- … Huvudregeln är att allmänna handlingar hos myndigheter är offentliga. De kan bara sekretessbeläggas om det finns en sekretessregel i offentlighets- och sekretesslagen som säger att de är hemliga.
Synoptik hallarna

Allmän handling offentlig handling uvi äldre kvinna
vuxenutbildningen karlskrona öppettider
grammatik test a1 deutsch
peppiga citat jobb
psykoterapi kbt skillnad
moms hvb ensamkommande
diagram entalpi pembentukan

Offentlig handling lagen.nu

Allmänna handlingar kan vara offentliga och sekretessbelagda och ska, om de inte omfattas av sekretess, lämnas ut så snart som möjligt till den som begär det. Den som begär att få ut en allmän handling behöver inte berätta vad hen heter eller varför hen vill se en viss handling. 2. Allmänna handlingar En handling anses vara allmän om den är förvarad hos en myndighet och inkommen dit eller upprättad där.

Diariet / Offentlighetsprincipen - Arvidsjaurs kommun

Allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda är offentliga. Därmed har du rätt att läsa dem.

Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen, när den förvaras där eller har upprättats där. Alla allmänna handlingar 2019-04-03 Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda (hemliga). Enligt lagen är en handling allmän när den har inkommit till kommunen eller har upprättats (skapats och färdigställts). Alla allmänna handlingar som inte är sekretessbelagda (hemliga) är offentliga … Allmän, offentlig handling. Offentlighetsprincipen innebär att alla har rätt att ta del av en myndighets allmänna handlingar som inte är hemliga. En kommun består av flera olika myndigheter. En allmän handling är information av något slag som har kommit in till kommunen eller upprättats där.